Kontakta oss

för mer information!

Städinstruktioner

Är ni en ny verksamhet? Behöver ni hjälp med städinstruktioner eller med att ta fram rätt städmaterial för er verksamhet?

Konsultation

Har ni problem med att nå era renhetskrav? Vi säkerställer renheten i era kritiska miljöer genom konsultation!

Entreprenad

Har ni problem med lokalvården? Behöver ni byta städbolag? Vi hjälper er med lokalvården i era kritiska miljöer!

Utbildning

Behöver ni utbilda er personal i rengöring av kritiska miljöer eller ytor?

Om oss

Med hjälp av vårt stora kontaktnät får vi information exempelvis från leverantörer om nya produkter. 

Vi säkerställer renheten i era kritiska miljöer

PharmaClean är specialiserad på lokalvård i kritiska miljöer.

I kritiska miljöer finns ett behov av styrd och kontrollerad renhet. För att kunna styra och ha kontroll på renheten arbetar man i lokaler som är oftast är byggda som renrum.

Exempel på verksamheter med kritiska miljöer som har högre renhetskrav är:

  • Optik, laser och mikro-elektronik, tillverkning som är känslig för partiklar.
  • Läkemedel eller medicinska tillbehör, tillverkning där man vill undvika partiklar, mikroorganismer och korskontaminering av produkter.
  • Kliniker med operationsrum eller Vävnadsinrättningar, verksamheter där man vill undvika kontaminering av patient eller produkt. 

Vi hjälper er att säkerställa renheten i era kritiska miljöer genom konsultation, utbildning och entreprenad.

Dela på...

Entreprenad

Har ni problem med lokalvården? Behöver ni byta städbolag? Vi hjälper er med lokalvården i era kritiska miljöer!

Konsultation

Har ni problem med att nå era renhetskrav? Vi säkerställer renheten i era kritiska miljöer genom konsultation!

Städinstruktioner

Är ni en ny verksamhet? Behöver ni hjälp med städinstruktioner eller med att ta fram rätt städmaterial för er verksamhet?

Om oss

Med hjälp av vårt stora kontaktnät får vi information exempelvis från leverantörer om nya produkter.  Vårt kontaktnät bygger även på att få...

Utbildning

Behöver ni utbilda er personal i rengöring av kritiska miljöer eller ytor?