Vi tillhandahåller anpassad utbildning för personal

 

Tyvärr tillandahåller vi för närvarande inte denna tjänst

 

PharmaClean är specialiserad på lokalvård i kritiska miljöer. För produktionspersonal så kan vi tillhandahålla en verksamhets anpassad utbildning på plats hos er som heter ”Lokalvård i Renrum”.

Utbildningen har upplägget ur ett städperspektiv och består av två pass eller block:

  1. Förmiddagen är teoretisk och har inriktningen att man ska få förståelse i vad ett renrum är och varför vi måste städa som vi gör. Att få personal att förstå betydelsen av det rengöringsprogram som företaget har upprättat är en viktig bit för att nå era krav och målsättning för renhet. Vid förändring av rengöringsinstruktioner är detta också ett lämpligt tillfälle att informera om nya rutiner eller metoder för att få med sig personalen i förändringsarbetet.
  2. Eftermiddagen har en mer praktiskt inriktning. Vi arbetstränar på rengöring av ytor som tak, vägg, rengöring av generella ytor, säkerhetsbänkar och golv. I detta ingår att man får förståelse för hur man hanterar utrustning och i hur rengöring ska genomföras effektiv och ergonomiskt.
  • Utifrån era behov kan man välja att ha förmiddagen som en föreläsning riktad till samtlig personal.
  • Om er personal redan gått igenom någon form av renrumsutbildning och ert behov av arbetsträning är viktigast kan man istället välja att ha genomgång med arbetsträning för två grupper om max 10 personer, ena gruppen på förmiddag och den andra gruppen på eftermiddagen.

 För mer information om utbildningens program, se bifogad fil: 

Referenser och priser lämnas vid offertförfrågan.

Om det finns problem med era rengöringsrutiner är det bäst att först genomföra en konsultation innan lokalvårdsutbildning hålls för personal.  Under fliken konsultation finns mer information om konsultering

Bifogade filer

Dela på...